Späť na úvodnú stránku

Volejbalový klub iskra HNÚŠŤA
Oficiálne stránky VK iskra
Hlavným zameraním činnosti VK je športová príprava detí a mládeže za účelom zvyšovania ich športového majstrovstva, formovanie osobnosti mladého človeka. VK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepo- litickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
POHÁR PRIMÁTORA MESTA

VOLEJBALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽIAČOK
XVI. ročník

Pohár primátora mesta

 

Všeobecné pokyny:

Termín          :  26. september 2009

Miesto                :  Športová hala Hnúšťa
                             
Kategória           :  staršie žiačky, narodené po 1.1.1994 a mladšie

Prihlášky            : zaslať do 31.augusta 2009
usporiadateľ v prípade väčšieho záujmu si vyhradzuje právo výberu družstiev.

Adresa                : Štefan Bukviar
                             Klokočova 738
                             981 01 Hnúšťa    

 
Informácie          : tel. zamestn.:      047 / 521 10 29

                             fax.                     047 / 521 10 29           
                             tel. privat            047 / 542 21 22
                        e – mail :       vkiskra@pmxmail.sk

Prezentácia         :  8 30  - 9 00  hod. v športovej hale

Vklad                 : 20,00 € nevracia sa, bude použitý na čiastočnú  úhradu
                              nákladov organizátora

Úhrady               :  úhradu za ubytovanie, stravu a štartovný vklad do turna- ja zaplatí družstvo pri prezentácii.     

 

Technické pokyny:

Predpis               :  hrá sa podľa platných pravidiel FIVB, súťažného poriadku a podľa týchto propozícií, na dva víťazné sety.

Lopty                 :  lopty dodá usporiadateľ turnaja.

Rozhodcovia      : deleguje Komisia rozhodcov KV SVF

Systém               :  každý s každým.

 

Stiahnite si propozície turnaja.