Späť na úvodnú stránku

Volejbalový klub iskra HNÚŠŤA
Oficiálne stránky VK iskra
Hlavným zameraním činnosti VK je športová príprava detí a mládeže za účelom zvyšovania ich športového majstrovstva, formovanie osobnosti mladého človeka. VK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepo- litickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
MEMORIÁL DANKY GÁLOVEJ

VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŽIEN
XVI. ročník

Memoriál Danky Gálovej

   

Všeobecné pokyny:

Termín         : 12. september 2009, 9 00 hod.

Miesto                : Športová hala Hnúšťa

Kategória           : ženy

Vklad              : 35,00 € nevracia sa, bude použitý na čiastočnú úhradu nákladov organizátora

Prihlášky            : zaslať do 28.augusta 2009
                              usporiadateľ v prípade väčšieho záujmu si vyhradzuje 
                              právo výberu družstiev

Adresa                : Štefan Bukviar
                             Klokočova 738
                             981 01 Hnúšťa    

 
Informácie          : tel. zamestn.:      047 / 521 10 29

                             fax.                     047 / 521 10 29           
                             tel. privat            047 / 542 21 22
                              e – mail :             vkiskra@pmxmail.sk

Prezentácia         :  8 30  - 9 00  hod. v Športovej hale Hnúšťa

 

Technické pokyny:

Predpis               :  hrá sa podľa platných pravidiel FIVB, súťažného po- riadku a podľa týchto propozícií, na dva víťazné sety.

Lopty                 :  lopty dodá usporiadateľ turnaja.

Rozhodcovia      : deleguje Komisia rozhodcov KV SVF

Systém               :  hrá systémom každý s každým.

Protesty              : u hlavného rozhodcu podľa SPV do 10 minút po skon –čení  stretnutia s vkladom 3,50 €

 

Stiahnite si propozície turnaja.