Späť na úvodnú stránku

Volejbalový klub iskra HNÚŠŤA
Oficiálne stránky VK iskra
Hlavným zameraním činnosti VK je športová príprava detí a mládeže za účelom zvyšovania ich športového majstrovstva, formovanie osobnosti mladého človeka. VK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepo- litickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
MEMORIÁL MICHALA LUMNITZERA

VOLEJBALOVÝ TURNAJ JUNIORIEK
V. ročník

Memoriál Michala Lumnitzera

 

Všeobecné pokyny:

Termín                :  29. august 2009

Miesto                :  Športová hala Hnúšťa
                             
Kategória           :  juniorky, narodené po 1.1.1990  a mladšie

Prihlášky            : zaslať do 18.augusta 2009
usporiadateľ v prípade väčšieho záujmu si vyhradzuje právo výberu družstiev.

Adresa                : Štefan Bukviar
                             Klokočova 738
                             981 01 Hnúšťa    

 
Informácie          : tel. zamestn.:      047 / 521 10 29

                             fax.                     047 / 521 10 29           
                             tel. privat            047 / 542 21 22
                              e – mail :             vkiskra@pmxmail.sk

Prezentácia         :  8 30  - 9 00  hod. v športovej hale

Vklad                 : 20,00 € nevracia sa, bude použitý na čiastočnú  úhradu nákladov organizátora

Úhrady               :  štartovný vklad do turnaja zaplatí družstvo pri prezentácii.        

         

Technické pokyny:

Predpis               :  hrá sa podľa platných pravidiel FIVB, súťažného poriadku a podľa týchto propozícií, na dva víťazné sety.

Lopty                 :  lopty dodá usporiadateľ turnaja.

Rozhodcovia      : deleguje Komisia rozhodcov KV SVF

Systém               :  každý s každým.

 

Stiahnite si propozície turnaja.